Hazır Beton Ürünleri

HAZIR BETON ÜRÜNLERİMİZ

• 150 DOZ GROBETON (TASARLANMIŞ BETON)

• 200 DOZ GROBETON (TASARLANMIŞ BETON)

• 250 DOZ GROBETON (TASARLANMIŞ BETON)

• ŞAP BETONU – 200 DOZ (TASARLANMIŞ BETON)

• ŞAP BETONU – 300 DOZ (TASARLANMIŞ BETON)

• ŞAP BETONU – 350 DOZ (TASARLANMIŞ BETON)

• ŞAP BETONU – 400 DOZ (TASARLANMIŞ BETON)

• ŞAP BETONU – 500 DOZ (TASARLANMIŞ BETON)

• ŞAP BETONU – 600 DOZ (TASARLANMIŞ BETON)

• C 8/10 Betonarme Betonu (TS EN 206-1)

• C 12/15 Betonarme Betonu (TS EN 206-1)

• C 14/16 Betonarme Betonu (TASARLANMIŞ BETON)

• C 16/20 Betonarme Betonu (TS EN 206-1)

• C 18/22.5 Betonarme Betonu (TASARLANMIŞ BETON)

• C 20/25 Betonarme Betonu (TS EN 206-1)

• C 25/30 Betonarme Betonu (TS EN 206-1)

• C 30/37 Betonarme Betonu (TS EN 206-1)

• C 35/45 Betonarme Betonu (TS EN 206-1)

• C 40/50 Betonarme Betonu (TS EN 206-1)

C12/15: Yapılarda temele yapılan blokaj üzerine uygulanır.

Yapı temelinin zeminle olan temasını keserek donatının korozyonunu önlemek, rutubet yalıtımı sağlamak ayrıca zemin tesviyesinin sağlanması amacıyla kullanılır.

C16/20: Mukavemet Şartı aranan ancak şu anda yapılarda kullanılmayan beton sınıfıdır. Bahçe duvarları vb. yerlerde kullanılan beton sınıfıdır.

C16/20 beton sınıfının fck mukavemet değeri 200 kgf/cm2 dir.

C20/25: Mukavemet şartı aranan, yüksek yapılarda ve oturum alanı geniş yapılarda kullanılan beton sınıfıdır. Yapılarda kullanılan en düşük beton cinsidir.

C20/25 için fck mukavemet değeri 250 kgf/cm2’dir.

C25/30: Yüksek ve özellikli yapılarda, fabrika inşaatı gibi hareketli yük değeri yüksek çalışmalarda,geniş oturuma sahip yüksek mukavemet isteyen yapılarda kullanılan beton sınıfıdır.

C25/30 için fck mukavemet değeri 300 kgf/cm2’dir.

C30/37: Mukavemet değeri oldukça yüksek olan yüksek yapılarda, geçirimsiz beton talebinde bulunan yapılarda direk su ile temasta olan yapılarda özellikle kullanılan beton sınıfıdır. Bu beton sınıfının uygulandığı çalışmalarda yapının hareketli ve sabit yük değerleri son derece yüksektir. C30/37 beton sınıfı için fck mukavemet değeri 370 kgf/cm2’dir.

Yüksek Dayanımlı Beton

Santralimizde özel isteğe bağlı olarak C35-C40 ’A kadar Yüksek Dayanımlı Beton üretimi yapılabilmektedir.

Üretiminde; seçilmiş agregalar, yüksek dayanımlı çimento, yeni nesil polikarboksil esaslı kimyasal katkılar kullanılan, 40 MPa ve üzeri basınç dayanımına sahip betonlardır.

Yüksek dayanımlı betonun bir diğer karakteristik özelliği de, düşük geçirgenliği sayesinde agresif çevre koşulları altında uzun vadeli durabilite göstermesidir.

Avantajları; Yüksek basınç dayanımı, daha yüksek durabilite, daha düşük boşluk oranı ve geçirgenlik

Yüksek katlı ve dayanım istenen projelerde, Agresif çevre koşullarına maruz yapılarda, Köprü, viyadük, tünel vb. sanat yapılarında, Nükleer radyasyon ortamında bulunan yapılarda, Prefabrik yapı elemanları üretiminde, Suyun aşındırıcı etkisi altında bulunan liman, baraj vb. yapılarda kullanılır.

Şap Beton:

Genellikle 3cm – 8cm arası yüzey düzgünlüğünü sağlamak üzere dökülen tesviye amaçlı betonlardır.